Bestuur

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting. Daaronder valt in ieder geval het bepalen van het beleid, het vaststellen van de financiële richtlijnen en het hebben van de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Gedetailleerde uitleg over het bestuur vindt u in ons jaarverslag.

Peter Kamp

Secretaris

Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij stichting Durfhuis en projectleider bij de Kredietunie Nederland en Kredietunie Zwolle.

Onbezoldigd 

Frans van der Krul

Penningmeester

Penningmeester stichting Durfhuis, Voorzitter Cliëntenraad Durf47 Doesburg

Onbezoldigd 

Ben Koot

Voorzitter

Sociaal bewogen inspirator, professional probleem oplosser en medeoprichter van het Stichting Durfhuis

Onbezoldigd 

Doree Colenbrander

Juridisch adviseur

Juridisch adviseur

Onbezoldigd 

Welkom terug