Doneer

STEUN STICHTING DURFHUIS

Met jouw donatie kunnen we mensen helpen die vastlopen in het Sociale Domein. Cliënten participatie dreigt te verdwijnen en zo komen meer mensen nog meer tegen de muur te staan. Stichting Durfhuis wil daar een halt toeroepen. Het is niet de bedoeling om het wiel opnieuw uit te vinden maar er op toezien dat personen die te maken krijgen met het Sociaal Domein de wet goed wordt toegepast.

DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van personen binnen de kaders van het – sociaal domein (onder andere Participatiewet), en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting kan niet zijn het maken van winst.

DONEREN MET EEN GERUST GEVOEL

Bedrijven die willen doneren kunnen gebruik maken van onze ANBI status waardoor hun giften belastingaftrekbaar (kunnen) zijn. Neem hiervoor gerust contact op.

Delen is ook doneren
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Welkom terug