P. Kamp
Secretaris

P. Kamp

Secretaris stichting Durfhuis, Financieel en juridisch adviseur Frankhuis en Twistvliet

Peter Kamp is werkzaam bij Frankhuis Twistvliet , als financieel en juridisch adviseur. Zijn nevenfuncties zijn o.a. secretaris bij stichting Durfhuis en projectleider bij de Kredietunie Nederland en Kredietunie Zwolle.

Peter heeft een adviserende rol in het Sociaal Domein ten behoeve van cliëntenraden, lokale politieke partijen, raadsleden, wethouders en Tweede Kamerleden. Ook is hij als jurist actief met het voeren van procedures voor met name de doelgroep uitkeringsgerechtigden, als bemiddeling en mediation niet het gewenste resultaat heeft. Oftewel een correcte uitvoering van de wet. Het inspreken bij raadsvergaderingen om de belangen van de cliënten in algemene zin te behartigen.

In het kader van de financiële advisering betreft dit o.a. de omgang met de buig gelden en het re-integratie en participatiebudget door gemeenten. De omgang en uitvoering van het zogenaamde Parttime Ondernemen en de BBZ regelingen. Het verrekenen van inkomsten uit voorliggende voorzieningen.

Het verzorgen van trainingen op locatie, dit in samenwerking met Durfhuis Denktank!

Contacts

Zwolle
06-45526711